Měření teploty

Human Body Temperature Measurement Solution – Bezkontaktní Měření Tělesné Teploty

Hromadné

Detekce více osob na jednou

viz: https://www.zabezpecovaci-system.eu/hbtms-dahua/

Kontrolní stanoviště po jedné osobě

viz:https://www.zabezpecovaci-system.eu/td-e2128-tm-autonomni-system-mereni-teploty/