JA-82K ústředna systému OASiS

JA-82K ústředna systému OASiS50 adres 4 drátové vstupy. S rádiovým modulem JA-82R lze využít až 50 bezdrátových periférií. S drátovým modulem JA-82C lze rozšířit počet drátových vstupů až na 14. Pro částečné hlídání nebo rozdělení objektu lze prvky zařadit do 3 sekcí. Ústředna poskytuje signál pro sirény (vnitřní a vnější) a 2 programovatelné výstupy. Nastavit lze až 50 ovládacích kódu a karet.

Základem systému je deska ústředny JA-82K, která má 4 drátové vstupy. Tuto desku lze doplnit o další rozšiřující moduly:

  • JA-82R - radiový modul, pomocí kterého lze do ústředny naučit až 50 bezdrátových periferií řady JA-8x.
  • JA-82C - modul 10 drátových vstupů, který rozšíří kapacitu ústředny až na 14 drátových vstupů.
  • JA-80Y - GSM komunikátor, pomocí kterého ústředna předává poplachové zprávy uživateli a komunikuje na PCO v pásmu GSM. Umožňuje dálkový přístup z klávesnice telefonu a správu systému z aplikace GSMLink.
  • JA-80V - komunikátor pro komunikaci po počítačových sitích LAN (Ethernet) v kombinaci s komunikátorem na pevnou tel. linku. Umožňuje komunikaci na PCO po LAN a předává zprávy pomocí pevné linky. Také lze spravovat z aplikace GSMLink.
  • JA-80X - komunikátor na pevnou tel. linku, který umí komunikovat na PCO a předat hlasovou zprávu uživateli podle druhu poplachu. Tento komunikátor lze v ústředně kombinovat s JA-80Y.
  • JA-68 - modul osmi pevně naprogramovaných polovodičových výstupů a jednoho uživatelsky nastavitelného relé s přepínacím kontaktem.

Periferie mohou být zařazeny do 3 sekcí: A, B a C. Sekce se uplatňují buď při částečném hlídání: střeží A, střeží AB, střeží ABC (vhodné pro obytné prostory: A=odpolední hlídání, AB=noční hlídání a ABC=kompletní hlídání), nebo při rozdělení systému na 2 nezávislé části A a B s částí společnou C: hlídá A, hlídá B a pokud hlídá A i B hlídá i C (vhodné tam, kde sídlí dva nezávislí uživatelé - rodiny, firmy apod.).

Ústředna má 2 poplachové výstupy: IW = interní poplach a EW = externí poplach. Tyto poplachové signály jsou též vysílány pro bezdrátové sirény.

V ústředně jsou 2 programovatelné výstupy PGX a PGY s nastavitelnou funkcí. Stav PG výstupů je vyveden nejen na svorkách, ale je také vysílán pro bezdrátové moduly UC a AC.

Systém lze ovládat pomocí přístupových kódů nebo karet (ústředna rozlišuje až 50 uživatelů). K ovládání lze také použít bezdrátové klíčenky a je-li ústředna vybavena vhodným komunikátorem, může být ovládána dálkově mobilním telefonem nebo z internetu.

Přístupovým kódům (kartám) lze nastavit různé reakce (např. zajisti / odjisti, pouze zajisti, panik apod.). Je-li systém rozdělen, lze určit, do které části domu má ten který kód přístup.

Každý z padesáti uživatelů může mít nastaven čtyřciferný přístupový kód a přístupovou kartu. Ovládání je pak možné buď kartou nebo kódem a je-li požadována vyšší bezpečnost, lze zapnout potvrzování karty kódem.

Programovat systém lze systémovou klávesnicí (JA-80F = bezdrátová (pouze s modulem JA-82R), JA-80E = drátová), připojeným počítačem se SW OLink, případně dálkově mobilním telefonem nebo z internetu.

V ústředně je síťový zdroj a prostor pro zálohovací akumulátor 12V - 2,2 Ah.

Technické parametry

Napájení ústředny 230 V / 50 Hz, max 0,1 A, třída ochrany II
Zálohovací akumulátor 12 V, 2,2 Ah, životnost kvalitního akumulátoru max. 5 let
Výstup zálohovaného napájení maximální trvalý odběr 0,4 A, krátkodobě lze odebírat až 1 A po dobu max. 15 min
Počet adres pro bezdrát. periferie 50 (pouze s modulem JA-82R)
Počet drátových vstupů 4 dvojitě vyvážené vstupy rozlišující aktivaci a sabotáž, jejich reakce je nastavitelná, s modulem JA-82C rozšířeno na 14 vstupů.
Výstup externího poplachu EW* spíná na GND, max. zátěž 0,5A
Výstup interního poplachu IW* spíná na GND, max. zátěž 0,5A
Programovatelné výstupy* PGX, PGY max. 0,1 A, spínají na GND, programovatelná funkce
Paměť událostí 255 posledních událostí včetně datumu a času
Pracovní frekvence 868 MHz
Stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN50131-1, ČSN EN 50131-6, ČSN EN 50131-5-3
Určeno pro prostředí II. vnitřní všeobecné (-10 až +40°C) dle ČSN EN 50131-1
Rádiové vyzařování ČSN ETSI EN 300220
EMC ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022
Elektrická bezpečnost ČSN EN 60950-1
Podmínky provozování ČTÚ VO-R/10/03.2007-4

* tyto signály též ústředna poskytuje bezdrátově pro bezdrátové sirény a výstupní moduly AC a UC.

Tisknout


Zabezpečovací systémy

Rychlý kontakt

Martin Soukup - GURU CZ
Hronkova 526
Hradec Králové
503 01

mobil: 603 912 541
E-mail:

web: www.gurucz.cz


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS